Tarieven 2020

Het eerste kennismakingsgesprek, de intake, is 45 euro. Daarna gelden onderstaande inkomensafhankelijke tarieven. Overleg over de tarieven is altijd mogelijk.

Alleenstaande Gehuwd / samenwonend
0 – 735 45,00 0 – 1357
735 – 1350 55,00 1357 – 1650
1350 – 1650 65,00 1650 – 1875
1650 – 2200 75,00 1875 – 2450
Vanaf 2200 85,00 Vanaf 2450
De tarieven zijn op basis van gesprekken van 60 minuten.
Een alleenstaande is iemand die volledig op zichzelf een huishouding voert.
Er wordt uitgegaan van het gezinsinkomen, d.w.z. het totale inkomen van beide partners. De salarisbedragen in de tabel zijn netto maandbedragen.
Niet tijdig afgezegde afspraken (minimaal 24 uur van tevoren) worden volledig in rekening gebracht. Tenzij overmacht door ziekte of een andere oorzaak.