Werkwijze

De wijze waarop ik werk, is persoonsgericht. Dit betekent dat jij als persoon met jouw eigen unieke gevoelens, gedachten, normen, waarden, verlangens en mogelijkheden centraal staat. Ik richt mij op wie je bent, jouw unieke identiteit, karakter, gaven en talenten.  

In de begeleidingsgesprekken neem ik ook het grotere geheel, van de relaties die jij om je heen hebt en de systemen waaraan je deelneemt, mee. Want hoe jij denkt, voelt en/of handelt heeft ook alles te maken met wie je bent geworden binnen de systemen waarin je leeft. Het onderzoeken van jouw systeem van herkomst en voorgeschiedenis zijn dus van belang. Zodat je vervolgens, vanuit de verbinding met jezelf en de ander, nieuwe wegen kunt gaan wandelen. Het heden, verleden en toekomst krijgen op deze manier allemaal een plek in de begeleiding.

In het eerste gesprek bekijken we wat jouw vraag is en verhelderen we wat je wilt bereiken met de begeleiding. Na dit gesprek zal dan duidelijk zijn of we samen kunnen werken en of mijn werkwijze jou ook aanspreekt.

De begeleiding die ik aanbied is kortdurend. Meestal zo’n 8 tot 10 keer. De sessies duren 1 tot 1,5 uur. Ik spreek hierbij ook een tussentijds evaluatiemoment met je af. Tijdens deze tussentijdse evaluatie zullen we kijken of ons doel nog steeds past bij jou en/of de begeleiding aansluit bij je. We kunnen daarna op dezelfde voet doorgaan, van koers (doel) wijzigen, stoppen met de begeleiding en dus afscheid nemen van elkaar of ik kan je doorverwijzen naar een andere begeleider/hulpverlener indien dit van toepassing blijkt. Ook aan het eind van het begeleidingstraject is er een evaluatie. We zullen dan bespreken of je doel is gehaald, of er nog andere thema’s zijn waar je aan wilt werken en uiteindelijk of er daadwerkelijk afscheid van elkaar genomen kan worden. Om vervolgens ook de tijd te nemen voor dit afscheid van elkaar en het afronden van de begeleiding.