Tarieven

Het eerste telefonische kennismakingsgesprek duurt ongeveer een half uur en is gratis. Daarna gelden onderstaande inkomensafhankelijke tarieven. Overleg over de tarieven is altijd mogelijk.
Alleenstaande Gehuwd / samenwonend
0 – 735 49,00 0 – 1357
735 – 1350 59,00 1357 – 1650
1350 – 1650 69,00 1650 – 1875
1650 – 2200 79,00 1875 – 2450
Vanaf 2200 89,00 Vanaf 2450

Er wordt uitgegaan van het gezinsinkomen, d.w.z. het totale inkomen van beide partners. De salarisbedragen in de tabel zijn netto maandbedragen. Een alleenstaande is iemand die volledig op zichzelf een huishouden voert.

Niet tijdig afgezegde afspraken (minimaal 24 uur van tevoren) worden volledig in rekening gebracht. Tenzij overmacht door ziekte of een andere oorzaak.

Ik heb ervoor gekozen om niet vergoed te worden door zorgverzekeraars. Elke zorgverzekeraar stelt namelijk weer andere eisen en uiteindelijk vergoeden daardoor lang niet alle zorgverzekeraars deze vorm van begeleiding. Daarnaast blijf ik op deze wijze vrij om op mijn eigen manier en tijd bijscholing te volgen die ik passend vind om mijn kwaliteit en professionaliteit te bewaken, zonder onnodige regels, richtlijnen en registraties. Waar je verder normaal al 385,- euro aan eigen risico kwijt zou zijn bij hulp via de BGGZ of SGGZ, kunnen we ook kijken of er voor jouw vraag een traject mogelijk is waarbij je niet meer kwijt bent dan het eigen risico.

Als je vraag werk gerelateerd is, kun je verschillende opties bekijken om te zien of er vergoedingen mogelijk zijn; 

  • Check je CAO. Het kan zijn dat er een coachbudget is opgenomen voor persoonlijke ontwikkeling via coaching of loopbaanbegeleiding. 
  • Ga je mogelijkheden na bij de HR manager, leidinggevende of directeur. Vaak is er opleidingsbudget gereserveerd voor medewerkers.