Pastorale counseling

Bij deze vorm van counseling gaan we naast praten ook de tijd nemen om stil te worden voor God. Tijdens dit stil zijn, leer je luisteren naar wat God persoonlijk tegen jou wil zeggen. Op deze wijze kunnen we de volgende onderwerpen behandelen en ons zo richten op jouw innerlijke genezing:

  • wonden uit het verleden
  • genezing van herinneringen
  • vergeving ontvangen en anderen vergeven
  • omgaan met schuld en schuldgevoel
  • omgaan met schaamte
  • versterken van jouw wil
  • aanvaarding van jezelf
  • besef van zijn
  • identiteitsvragen
  • omgaan met verlies, rouw en lijden

Ik gebruik hierbij het gedachtengoed van stichting TPZ en ga uit van het geloof dat God door Zijn Woord en Zijn Geest ook tot jou persoonlijk wil spreken. Voor informatie of boeken over dit gedachtengoed zie www.tpz.nu of www.coconut.nu

Ik ben bij je

Als terugkijken pijn doet…

en vooruitkijken je bang maakt…

kijk dan naast je: Ik ga met je mee, 

Ik ben altijd bij je, alle dagen.

Mattheus 28:20