Werkwijze

In het eerste gesprek bekijken we wat jouw vraag is en verhelderen we wat je wilt bereiken met de begeleiding. Tijdens dit gesprek zal duidelijk worden of mijn persoonlijkheid en manier van werken je aanspreekt en of we samen kunnen werken.

De wijze waarop ik werk, is persoonsgericht. Dit betekent dat jij als persoon met jouw eigen unieke gevoelens, gedachten, waarden, verlangens en mogelijkheden centraal staat. In de begeleidingsgesprekken nemen we ook het grotere geheel mee. Dit zijn de relaties die jij om je heen hebt en de systemen waaraan je deelneemt of hebt deelgenomen. Want hoe jij denkt, voelt en/of handelt, heeft vaak ook te maken met wie je bent geworden binnen de systemen waarin je leeft. Door de verbinding met jezelf en de ander te onderzoeken wordt het mogelijk om vanuit autonomie hernieuwde keuzes te maken en nieuwe wegen te gaan bewandelen. 

De begeleiding is kortdurend meestal zo’n 6 tot 12 keer. De sessies duren een uur. Regelmatig zullen we samen kijken of het doel nog steeds bij je past en/of de begeleiding bij je aansluit. We kunnen daarna op dezelfde voet doorgaan, van koers veranderen als blijkt dat er andere thema’s komen waar je aan wilt werken, je doorverwijzen naar een andere begeleider / hulpverlener indien dit van toepassing is of stoppen met de begeleiding en dus afscheid nemen van elkaar.